Finaliści Olimpiady z ZSP nr 2

Duży sukces odniosły uczennice Technikum – technik cyfrowych procesów graficznych przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Stalowej Woli: Gabriela Wiącek, Justyna Ziara i Aleksandra Skawińska, których praca została wyróżniona. W swojej pracy tj. „Poradniku o profilaktyce zdrowotnej” uczennice zastosowały nowoczesne elementy techniki grafiki komputerowej i w sposób profesjonalny przygotowały ją do wydruku /tego właśnie uczą się w swoim zawodzie/. Poradnik zawiera najważniejsze elementy profilaktyki zdrowotnej, które przedstawione są w sposób atrakcyjny, zachęcający do zapoznania się. Jest to pozycja książkowa dla każdego i stanowi cenną pomoc dydaktyczną. Chęć wydruku tego poradnika wyraziło Wydawnictwo Naczelnej Organizacji Technicznej w Rzeszowie. Opiekę dydaktyczną nad pracą uczennic sprawował nauczyciel Tomasz Kowalczyk.

Finalistami Olimpiady Innowacji Technicznych zostali także uczniowie klasy 3 TEC (technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej i cyfrowych procesów graficznych) w składzie: Grzegorz Czerniecki, Aleksandra Dul, Mateusz Flis. Uczniowie opracowali pomoc dydaktyczną do przedmiotów związanych z energią odnawialną – tytuł pracy „Fotowoltaika w teorii i praktyce”. Dzięki sukcesowi zostaną zwolnieni z części teoretycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie i otrzymają zasłużone oceny celujące na koniec roku szkolnego. Opiekunem uczniów był nauczyciel przedmiotów zawodowych Artur Wróblewski. Olimpiada Innowacji Technicznych rozwija pasję i kształtuje umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy, podnosząc aktywność poznawczą młodzieży uzdolnionej.

To decyduje o lepszym przygotowaniu uczniów do dalszego kształcenia, a tym samym wyznacza drogę do ścisłej współpracy z wyższymi uczelniami.