VI Międzywojewódzki Festiwal Piosenki Angielskiej w Zaklikowie

Zwiększająca się liczba uczestników, przyjeżdżających z odległych zakątków województwa podkarpackiego i lubelskiego z roku na rok świadczy o wzrastającej randze festiwalu. Otwarcia festiwalu dokonali Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Adama Sapińskiego – Waldemar Plennikowski oraz Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury – Anna Krzyżanowska. Dyrektor szkoły podkreślił, że festiwal łączy zamiłowanie do śpiewu i naukę języka angielskiego. Już dawniej dostrzegano pozytywny wpływ śpiewu, a wielki niemiecki poeta Johann Wolfgang von Goethe tak pisał: „Gdzie słyszysz śpiew, tam wejdź, Tam dobre serce mają. Źli ludzie wierzaj mi, ci nigdy nie śpiewają”.

Osobą, która stara się łączyć śpiew i naukę języka angielskiego w praktyce jest anglista w ZSO w Zaklikowie i pomysłodawca festiwalu – p. Wioletta Przywara. Dyrektor GOK w Zaklikowie wskazywała na znaczenie języka angielskiego w świecie i że śpiewanie jest atrakcyjną formą jego nauki. W pierwszej części, od godz.12.00 do 16.30 odbywały się przesłuchania uczestników. W tym roku w festiwalu uczestniczyło 54 wokalistów i 1 zespół od 10 roku życia do 19 lat.

O godzinie 17.00 rozpoczął się koncert laureatów w czterech kategoriach wiekowych oraz występ utalentowanej wokalnie i tanecznie młodzieży z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Zaklikowie. Można było zobaczyć w tym dniu występy taneczne uczniów z klas I-III Szkoły Podstawowej, przygotowywanych przez p. Sylwię Kapuścik, a ponadto zespół muzyczny Randevu pod kierunkiem p. Tomasza Turka.

W roku bieżącym Jury pracowało w składzie Lila Wojciak – Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli, Julia Antonina Burzyńska – Kaczyńska – absolwentka zaklikowskiego Liceum Ogólnokształcącego z wykształcenia filolog angielski, redaktor portalu internetowego Mieszkanicznikodpodszewki na stałe mieszkająca w Londynie, Maciej Tomaszewski pianista – pedagog Wydziału Wokalno – Estradowego Państwowej Szkoły Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie, muzyk Teatru Roma i Buffo w Warszawie. Przewodniczący Jury Maciej Stryjecki absolwent Liceum Ogólnokształcącego w Zaklikowie, producent i wydawca płyt redaktor naczelny miesięcznika Hi-Fi i Muzyka członek Akademii Fonograficznej ZPAV (przyznającej Fryderyki). Należy podkreślić, iż pani Julia Burzyńska – Kaczyńska przyleciała specjalnie na festiwal. Kolejny raz wsparła nie tylko festiwal, ale i bibliotekę szkolną zostawiając 30 egzemplarzy książek literatury anglojęzycznej, którą osobiście przywiozła w dniu 4.06.2016 r.

Nagrody festiwalu oraz przygotowujące do występów warsztaty muzyczne finansowane były przez Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli. Festiwal nie mógłby się jednak odbyć bez dodatkowego wsparcia finansowego lub rzeczowego różnych instytucji takich jak: Bank Spółdzielczy w Kraśniku Oddział Zaklików, Rada Rodziców ZSO Zaklików, Izabela Niedziałek – sklep Groszek, firma RegArm – Marian i Marcin Dziechciarscy, wydawnictwo językowe Oxford University Press, firma Lecha Rybińskiego, Teresie i Waldemarowi Rybińskim właścicielom sklepu UTomka, radnej Rady Miejskiej – Małgorzacie Kulpa.

Wśród gości festiwalu byli przedstawiciele Powiatu Stalowowolskiego w osobie wicestarosty – Mariusza Sołtysa, radni Rady Miejskiej Zaklikowa, miłośnicy piosenki angielskiej, mieszkańcy Gminy Zaklików i ościennych miejscowości. Wyróżnione osoby otrzymały cenne nagrody, dyplomy i statuetki. Na zakończenie głos zabrali wicestarosta i dyrektor szkoły, gratulując nie tylko nagrodzonym, ale i wszystkim uczestnikom festiwalu. Główni organizatorzy (Wioletta Przywara, Lidia Toczyska – Przywara, Bożena Balcerowska, Małgorzata Chrząstowska) mają nadzieję, iż w kolejnym roku przedsięwzięcie to będzie cieszyć się również ogromnym zainteresowaniem, a pasje muzyczne młodzieży w dalszym ciągu będą rozwijać się i dzięki temu młodzi ludzie osiągną sukces, nawet w profesjonalnym świecie muzycznym.