Przygotowania do ŚDM na finiszu

Specjalnie na tę okazję zostały powołane Diecezjalne Centra Koordynacji Działań w Systemie Zarzadzania Kryzysowego podczas ŚDM 2016. Na mocy zarządzenia wojewody, dla Diecezji Sandomierskiej takie centrum powołano w Stalowej Woli, a w jego ramach działa specjalny zespół zadaniowy, na czele którego stoją starosta stalowowolski Janusz Zarzeczny oraz prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny.

15 lipca w stalowowolskim starostwie odbyła się kolejna narada robocza w/w zespołu, podczas której podsumowano poczynione już przygotowania. Szczegółowo omówiono program obchodów ŚDM na etapie diecezjalnym, czyli w dniach 20 – 25 lipca, o pracach nad zabezpieczeniem przedsięwzięcia opowiadali również przedstawiciele służb mundurowych – szefowie Komend Powiatowych Policji i Straży Pożarnej.

W ramach ŚDM w całej Diecezji Sandomierskiej spodziewanych jest ponad 500 pielgrzymów z zagranicy, z czego ponad 200 przez kilka dni będzie przebywało na terenie Powiatu Stalowowolskiego. I tak, do Stalowej Woli ma trafić 132 Francuzów, 10 Włochów oraz 20 pielgrzymów z Wybrzeża Kości Słoniowej. Oprócz tego, w ośrodku Caritas w Bojanowie będzie w tym czasie mieszkało 50 Ukraińców.