Ukończono projekt "Tak dla integracji - przez sport"

W 12- dniowym spotkaniu (nie licząc 2 dni podróży), finansowanym ze środków unijnych, które rozpoczęło się 4 lipca 2016 r., brało udział po 10 uczestników z trzech krajów w wieku od 15 do 25 lat wraz z 2 liderami z każdego kraju.

Głównym celem projektu było uświadamianie i walka z nowymi zagrożeniami i wyzwaniami dla sportu w szczególności z szeroko pojętą dyskryminacją. Cel ten osiągnięto poprzez udział trzech grup rówieśniczych w spotkaniach, warsztatach, integrowanie się, team building, wspólne działania, wycieczki i zajęcia sportowe.Ważnym elementem projektu były działania podjęte przed międzynarodowym spotkaniem: zajęcia psychologiczne, kulturowe, językowe oraz zajęcia sportowe.

Program spotkania był bardzo bogaty. Odbyły się m.in. specjalistyczne warsztaty z psychologiem, pedagogiem dotyczące tematu dyskryminacji w sporcie, sposobów radzenia sobie z tym zjawiskiem, tolerancji, asertywności, warsztaty integracyjne, zabawy ruchowe, wycieczki krajoznawczo – tematyczne po Lublinie, Stalowej Woli, wizyta w obozie koncentracyjnym w Majdanku, wizyta w Klubie Bokserskim Paco Lublin, spotkania z weteranami pięściarstwa stalowowolskiego: Stanisławem Szado i Eugeniuszem Przyłuckim, specjalistami w dziedzinie sportu, którzy przybliżyli młodzieży temat dyskryminacji w sporcie ze swojej perspektywy: uczestniczką igrzysk olimpijskich, mistrzynią świata amatorek z roku 2008 (Nigbo), dwukrotną mistrzynią Europy Karoliną Michalczuk i sędzią międzynarodowym Tomaszem Majcherem oraz kuratorem sądowym, który przybliżył specyfikę zjawiska dyskryminacji z punktu widzenia psychologii społecznej oraz prawa. Młodzież z pomocą specjalistów przeprowadzała warsztaty tematyczne dotyczące dyskryminacji w sporcie, znajomości krajów, ich atrakcji turystycznych, wiedzy o religiach, zwyczajach, tradycjach i kulturze panującej w tych trzech krajach. Młodzi pięściarze stworzyli ulotkę zatytułowaną „Stop dyskryminacji w sporcie” jak również prezentację multimedialną wyświetloną na zakończenie projektu. Wraz z kamerzystą napisali scenariusz do wspólnie stworzonego filmu „Stop dyskryminacji w sporcie”, którego realizacja przyniosła młodzież wiele radości i samorealizacji. Tymi właśnie materiałami chcemy się podzielić i pochwalić. Uczestnicy spotkali się z prezydentem Miasta Stalowa Wola Lucjuszem Nadbereżnym i starostą stalowowolskim Januszem Zarzecznym. Codziennie odbywały się treningi. Podczas wizyty w Stalowej Woli – mieście będącym siedzibą klubu odbyło się spotkanie i dyskusja na temat dyskryminacji z weteranami pięściarstwa oraz przeprowadzono pokazowy trening medialny. W dniu zakończenia projektu 14 lipca 2016 r. uczestnicy projektu odebrali certyfikaty z udziału w projekcie oraz odbyli ostatni trening, zakończony 2-rundowymi ośmioma sparingami, prezentującymi nabyte umiejętności podczas spotkania. Kluby i uczestnicy otrzymali od władz miasta i powiatu pamiątkowe puchary.

W wyniku przeprowadzenia projektu uczestnicy zyskali: Youthpass oraz certyfikaty z przygotowania językowego, kulturowego, psychologicznego i przeprowadzonego treningu. Jesteśmy pewni, że wymiana grup rówieśniczych przyniesie długoterminowe korzyści dla samego klubu sportowego MKS Ring Sikorski Stalowa Wola i jego zawodników.

Link do prezentacji 
Link do filmu Stop dyskryminacji w sporcie – boksie 
Link do filmu z treningów
Album ze zdjęciami