Robert Lebioda nowym komendantem PSP w Stalowej Woli

W uroczystym apelu w Powiatowej Komendzie Państwowej Straży Pożarnej w Stalowej Woli z okazji powołania st. kpt. Roberta Lebiody na stanowisko Komendanta Powiatowego Straży Pożarnej wziął udział Podkarpacki Komendant Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Andrzej Babiec, który wręczył akt powołania nowemu komendantowi. Jak podkreślił, kierowanie Komendą to ważne i odpowiedzialne zadanie, to także odpowiedzialność za bezpieczeństwo mieszkańców całego Powiatu.

Gratulacje nowemu komendantowi złożyli m.in. parlamentarzyści Rafał Weber i Janina Sagatowska. Starosta Stalowowolski Janusz Zarzeczny życzył nowemu Komendantowi w pracy zawodowej spokoju, zaufania podwładnych i przełożonych oraz realizacji zamierzeń. Gratulacje oraz życzenia pomyślności st. kpt. Robertowi Lebiodzie złożył także przewodniczący Rady Powiatu Ryszard Andres.

Nowy Komendant stalowowolskich strażaków dziękując za powołanie na stanowisko podkreślił, że będzie kładł jeszcze większy nacisk na szkolenia i ćwiczenia strażaków a także na zacieśnianie współpracy ze Strażakami Ochotnikami.

St. kpt. Robert Lebioda – urodził się 6 czerwca 1977 roku w Stalowej Woli. W 1997 roku ukończył Technikum Budowlane im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli. Swoją przygodę z pożarnictwem rozpoczął w 1991 roku jako członek młodzieżowej drużyny pożarniczej w Ochotniczej Straży Pożarnej w Jastkowicach. Działalność społeczną kontynuował pełniąc funkcje zarówno w Zarządzie Jednostki jak i w Zarządzie Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polski w Pysznicy.

W latach 1998-2000 kształcił się w Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. Po uzyskaniu tytułu technika pożarnictwa i stopnia młodszego aspiranta z dniem 1 czerwca 2000 roku zostaje skierowany do służby w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stalowej Woli. Następnym etapem podnoszenia kwalifikacji zawodowych były studia w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. W 2006 roku zdobywa tytuł inżyniera pożarnictwa i pierwszy stopień oficerski młodszego kapitana. Kolejnym etapem rozwoju zawodowego było ukończenie w 2008 roku studiów magisterskich na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie.

Podczas pełnionej służby przechodził przez kolejne etapy kariery zawodowej na stanowiskach: dowódcy zastępu, dowódcy sekcji, zastępcy dowódcy zmiany, dowódcy zmiany i dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej.

Podczas wieloletniej służby starszy kapitan Rober Lebioda uczestniczył w zawodach sportowo-pożarniczych i turniejach piłki siatkowej zdobywając liczne wyróżnienia. Jako członek drużyny Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stalowej Woli zdobył 12 razy drużynowe mistrzostwo województwa w sportach pożarniczych i czterokrotnie mistrzostwo województwa w piłce siatkowej.

Jako reprezentant województwa podkarpackiego trzykrotnie wywalczył Mistrzostwo Polski w ćwiczeniu bojowym. Doświadczenie zawodowe zdobywał jako uczestnik licznych szkoleń i ćwiczeń zgrywających o skali międzywojewódzkiej i międzynarodowej pod kryptonimem EDEN i CARPATHEX. Brał czynny udział w wielu zdarzeniach o różnych rozmiarach i skali trudności. Przykładem była powódź na terenie powiatu tarnobrzeskiego, podczas której pełnił funkcje dowódcy odcinków bojowych w newralgicznych momentach powodzi, jak również oficera łącznikowego i dowódcy sztabu w Gorzycach.

Podczas przebiegu służby starszy kapitan Robert Lebioda odznaczony został:

• brązowym, srebrnym i złotym medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa,

• brązową odznaką Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej,

• brązowym medalem Za Długoletnią Służbę.