Międzypowiatowe ćwiczenia służb ratowniczych

W tym roku, ćwiczenia odbyły się na terenie produkującej głównie podkłady kolejowe firmy Track Tec w Lipie. – To idealne miejsce do tego typu działania. Po pierwsze, że ze względu na używane tu środki chemiczne jest to zakład o podwyższonym ryzyku, a po drugie – znajduje się tu odpowiednia infrastruktura do ćwiczenia różnego rodzaju epizodów – tłumaczył podczas odprawy brygadier Jerzy Lipko, z-ca komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Stalowej Woli, który został wyznaczony przez komendanta wojewódzkiego do kierowania ćwiczeniami.

Obok strażaków, w akcję zaangażowane były również: policja, służby medyczne, a także uczniowie i nauczyciel ze stalowowolskiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki, którzy uczestniczyli w zaimprowizowanym ataku terrorystycznym na zakład. Zostali oni obezwładnieni i zatrzymani przez funkcjonariuszy z Pododdziału Prewencji ze stalowowolskiej KPP. Kolejny wątek dotyczył rozszczelnienia zbiornika i wycieku niebezpiecznej substancji chemicznej. Strażacy przećwiczyli również gaszenie pożaru, a tematem ostatniego z zaimprowizowanych epizodów był wypadek drogowo-kolejowy.

W organizację oraz koordynację ćwiczeń zaangażowany był Wydział Organizacji i Zarządzania Kryzysowego stalowowolskiego Starostwa Powiatowego. – Cieszę się, że mogliśmy zorganizować takie szkolenie na naszym terenie i sprawdzić tym samym gotowość do działania naszych służb. Sytuację utrudniał fakt, że akcję zorganizowano z dużym rozmachem, uczestniczyli w niej strażacy z kilku powiatów, a dodatkowo musieli współdziałać z komendą wojewódzką. Dlatego na miejscu gościliśmy nawet przedstawicieli kompanii gaśniczej „Resovia” z Rzeszowa. Najważniejsze jest to, że ćwiczenia pokazały iż w obliczu zagrożenia nasze służby znakomicie współdziałają i to jest budujące – mówi Janusz Zarzeczny, starosta stalowowolski.