Ulica Klasztorna jest już gotowa

Przebudowa ulicy Klasztornej rozpoczęła się w kwietniu, a zakończyła w październiku. Zakres robót objął: przebudowę ulicy Klasztornej na całej jej długości – 742 metry (wykonano nowe zarówno podbudowę jak i nawierzchnię), budowę kanalizacji na brakujących odcinkach oraz ciągi piesze i rowerowe. Przy czym, po stronie cmentarza chodnik oraz ścieżka dla rowerzystów zostały wybudowane na całej długości, natomiast po stronie klasztoru – chodnik na całej długości, a ścieżka od skrzyżowania z ulicą Traugutta do ronda. – To była duża i skomplikowana inwestycja. Można nawet powiedzieć, że były to 2 odrębne zadania, ale realizowane w tym samym czasie i miejscu, ponieważ powiat realizował inwestycję drogową, a Miejski Zakład Komunalny w tym samym pasie drogi wymieniał sieć wodociągową. To spowodowało wydłużenie się w czasie robót budowlanych, ale przynajmniej mamy kompleksowo załatwione całe zadanie – mówi Janusz Zarzeczny, starosta stalowowolski.

Wartość całego zadania to 1,8 mln zł, z czego 50% tej kwoty stanowiło dofinansowanie w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. Pozostałe środki pochodziły z budżetu Powiatu Stalowowolskiego. Warto jeszcze wspomnieć, że kwotą 164 tys. zł zadanie wsparła również Gmina Stalowa Wola. – To kolejna inwestycja, przy której współpracujemy z miastem. I nie ostatnia. Przygotowujemy się do przebudowy ulicy Poniatowskiego i przy tym zadaniu też będziemy mogli liczyć na wsparcie gminy. Cieszymy się z takiej postawy prezydenta i miejskich radnych – mówił podczas spotkania z dziennikarzami zorganizowanego 26 października starosta Zarzeczny. – A nas cieszy udana współpraca z powiatem. Mamy dobre relacje, wspieramy się jako samorządy, a każda kolejna inwestycja przy której współdziałamy jest dowodem na to, że współpraca się opłaca – zauważył obecny na spotkaniu Lucjusz Nadbereżny, prezydent Stalowej Woli.

Inwestycja nie tylko odmieniła ulicę Klasztorną, czyniąc ją bezpieczniejszą i wygodniejszą dla uczestników ruchu, ale dopełniła również całość większego przedsięwzięcia, jakim była stopniowa, ale konsekwentna przebudowa drogi powiatowej 1027R. – Tę drogę stanowi ciąg ulic: Klasztornej, Przemysłowej, Bojanowskiej oraz drogi Stalowa Wola – Przyszów. – Te dwie ostatnie wyremontowaliśmy w ramach RPO w 2009 roku, ulicę Przemysłową zrobiliśmy w roku ubiegłym, a przebudowa Klasztornej zwieńczyła całość tych prac. I to jest dla nas duży powód do zadowolenia. Myślę, że dla mieszkańców również – mówi starosta Zarzeczny.

{gallery}02klasztorna{/gallery}