Ogłoszenie w sprawie naboru wniosków

Wnioski o dofinansowanie zadań w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz kultury fizycznej i sportu mogą składać stowarzyszenia kulturalne i sportowe, jak również inne podmioty prawne prowadzące działalność statutową w tychże dziedzinach.

Termin składania wniosków upływa z dniem 30 listopada 2016 roku, o godz. 15:00.

Szczegółowych informacji udziela pani Lila Wojciak – Główny specjalista ds. kultury zdrowia i współpracy z organizacjami pozarządowymi w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli pod numerem telefonu: 15 643 36 54 lub osobiście w pokoju nr 408 (IV piętro).

Osoby zainteresowane uzyskaniem wiedzy nt. wypełniania wniosków na realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury i sportu zapraszamy na spotkanie, które odbędzie się 15 listopada (wtorek) o godz. 16:30 w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli – sala nr 113 (I piętro).

Więcej informacji, w tym kryteria dotyczące naboru wniosków, tutaj.

Formularze wniosków do pobrania:
Wniosek o dofinansowanie zadania publicznego w kulturze.
Wniosek o dofinansowanie zadania publicznego w sporcie.