Akcja „Róż” się z nami” w CKU

W sobotę 19 listopada w ramach akcji w Centrum Kształcenia Ustawicznego i Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego uczestnicy akcji wysłuchali m. in. cyklu wykładów dotyczących profilaktyki raka piersi, szyjki macicy a także cukrzycy.

Warsztaty oraz wykłady prowadziły m.in. Jolanta Michalak, przedstawicielka stalowowolskich „Amazonek”, która przybliżyła problemy z jakimi borykają się osoby dotknięte chorobą nowotworową, Iwona Bianas omówiła sposób samobadania piersi metodą MMakare. Metody tej można nauczyć się w stalowowolskim Ambulatorium.

Z kolei Anna Wysokińka, prezes Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków, omówiła rolę badań przesiewowych, które pozwalają na wczesną diagnozę cukrzycy oraz zwróciła uwagę na groźne powikłania tej choroby, które są nieuniknioną konsekwencją nieleczonej albo nieprawidłowo leczonej cukrzycy.

Dyrektor Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stalowej Woli Wojciech Korkowski zaprosił wszystkich chętnych na bezpłatne badania onkologiczne, omówił również specyfikę chorób nowotworowych szyjki macicy i piersi.

Podczas trwania wykładu można było wykonać bezpłatne badania poziomu cholesterolu, cukru we krwi, a także wykonać pomiar ciśnienia. Na zakończenie akcji odbył się Marsz pod hasłem ”Róż” się z nami”.

Organizatorami akcji były Stowarzyszenie „Dobro powraca” oraz Centrum Kształcenia Ustawicznego i Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Stalowej Woli.