Ubezpieczenie NNW dla dzieci rolników

Grupowe ubezpieczenie NNW obejmuje wyłącznie dzieci (do ukończenia 16. roku życia) rolników, pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym z rodzicami lub opiekunami prawnymi, z których przynajmniej jedno podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie.

Wszelkie informacje dotyczące ubezpieczenia NNW są dostępne pod nr telefonu 22 745 13 40 – w godzinach 9.00-17.00

Załącznik: Pismo Prezesa KRUS