Bądź Eko - zagłosuj na projekt architektów krajobrazu z ZSP Nr 3

Projekt „Szkolny ogród ekologiczny” zakłada stworzenie ogrodu będącego siedliskiem dla dzikich zwierząt i roślin, jednocześnie pełniącego funkcję dydaktyczną. Zaprojektowany został w taki sposób, aby stanowić dogodne miejsce do życia, żerowania oraz odbywania lęgów przez rodzime gatunki ptaków oraz owadów. Obfituje w rodzime gatunki roślin, stanowiących bazę pokarmową dla zwierząt, miejsca gniazdowania i schronienia. To ogród utrzymywany i użytkowany głównie z użyciem naturalnych, tradycyjnych i ekologicznych materiałów i środków.

Wyznaczona na terenie szkolnego ogrodu ścieżka, barwne tablice z interesującymi informacjami oraz elementy małej architektury (domki dla owadów, karmniki i budki lęgowe dla ptaków) dadzą możliwość odbycia fascynujących lekcji oraz miłego spędzenia czasu wśród zieleni. Wykonawcami zadania są uczniowie ZSP Nr 3, ale korzystać z ogrodu mogą również dzieci i młodzież szkolna wraz z opiekunami z pobliskich szkół i przedszkoli, także uczniowie z pozostałych szkół w mieście i społeczność lokalna. Nasi uczniowie w ramach zajęć lekcyjnych oraz podczas praktyk zawodowych będą zajmować się pielęgnacją roślin oraz konserwacją elementów wyposażenia ścieżki edukacyjnej. Projekt jest realizowany we współpracy ze Starostwem Powiatowym, oraz WFOŚiGW w Rzeszowie.

Uczniowie ZSP Nr 3 zgłosili swój projekt do konkursu grantowego „Projekt z klasą” – VII edycja, organizowanego przez wydawnictwo Nowa Era. Zgodnie z zasadami konkursu 10 projektów, które zbiorą największą liczbę głosów oddanych na stronie internetowej programu, otrzyma nagrodę Internautów – grant pieniężny w wysokości po 2.000,00 zł.

Gorąco zachęcamy wszystkich do oddawania głosów na ścieżkę edukacyjną „Szkolny ogród ekologiczny”!

Liczymy na wsparcie i dziękujemy za poświęcony czas !

Aby zagłosować należy:

– wejść na stronę www.nowaera.pl/component/projektzklasa7/projekty

Otworzy się strona z projektem: Ścieżka edukacyjna „Szkolny ogród ekologiczny”(projekt nr 658)

– kliknąć przycisk „Głosuj”

-Wpisać swój adres e-mail,

– podać swoje imię i nazwisko,

– oraz numer telefonu,

– zatwierdzić przyciskiem „OK”.

UWAGA! Każdy oddany głos należy aktywować linkiem, który zostanie wysłany na wpisany adres e-mail. Link należy aktywować w ciągu 24 godzin.

Głosujemy codziennie, raz dziennie, do 15 grudnia 2016 roku.