Szkolenie w stalowowolskiej Poradni

W szkoleniu pt. „Trudności w czytaniu i pisaniu uwarunkowane problemami ze wzrokiem” wzięło udział 28 nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. Program obejmował następujące zagadnienia:

1. Elementy układu wzrokowego, rozwój widzenia – wybrane informacje.

2. Wady refrakcji, zez – objawy, wpływ na nabywanie umiejętności szkolnych.

3. Objawy dysfunkcji w obrębie narządu wzroku.

4. Aspekty widzenia wpływające na czytanie i pisanie.

5. Hipotezy tłumaczące trudności w czytaniu uwarunkowane problemami ze wzrokiem.

6. Widzenie w dysleksji.

7. Praktyczne problemy osób słabowidzących.

8. Pomoce nieoptyczne dla osób z problemami wzrokowymi.

Szkolenie prowadziła Marta Nowak – pedagog z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Stalowej Woli. Więcej informacji na temat oferty Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Stalowej Woli na stronie www.ppp.stalowowolski.pl