Andrzej Gargaś odznaczony

Podczas uroczystego spotkania w ubiegłym tygodniu w Kielcach Piotr Duda wręczył odznaczenia „Zasłużony dla NSZZ Solidarność” czterem działaczom „Solidarności”, dwóm z województwa świętokrzyskiego: Wiesławowi Kwiatkowskiemu oraz Stefanowi Chojnackiemu, a także Zbigniewowi Dziubasikowi przedstawicielowi Solidarności Ziemi Radomskiej oraz Andrzejowi Gargasiowi. Odznaczenia przyznawane są wieloletnim i zasłużonym działaczom „Solidarności” jako wyraz najwyższego uznania.

Andrzej Gargaś – urodził się 10 czerwca 1957 r. w Rzeszowie. W 1981 r. ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Filii UMCS. W październiku 1981 roku rozpoczął pracę w Hucie Stalowa Wola w Dziale Zaopatrzenia. W 1990 r. został wybrany do Prezydium Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Huty Stalowa Wola, a w 1991 r. został Przewodniczącym jednej z największych organizacji związkowych w kraju. Funkcję tę pełnił do 1998 r., zasiadał w Prezydium Zarządu Regionu „Ziemia Sandomierska” NSZZ „Solidarność”. W latach 1995 – 2001 – wiceprzewodniczący Sekcji Krajowej Zakładów Przemysłu Obronnego NSZZ „Solidarność”. Współzałożyciel i przez rok Członek Zarządu Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej w Hucie Stalowa Wola. Przez 3 lata (od 1995 r. do 1997 r.) członek Rady Nadzorczej Huty Stalowa Wola SA wybrany przez pracowników. Zawodowo nadal związany z HSW SA, gdzie jako Specjalista ds. Środków Unijnych realizował unijne projekty szkoleniowe dla pracowników zakładu. Autor kilku publikacji i opracowań naukowych. W roku 1997 został wybrany na Posła na Sejm RP z ramienia Akcji Wyborczej Solidarność. W latach 2002 – 2006 był Radnym Powiatu Stalowowolskiego. W latach 2006 – 2010 Radnym Rady Miasta Stalowa Wola. W 2014 r. został wybrany radnym Rady Powiatu Stalowowolskiego, członek Zarządu Powiatu. A także członek Zarządu Towarzystwa im. Św. Brata Alberta – Oddział w Stalowej Woli oraz członek Zarządu Katolickiego Klubu Sportowego „Victoria”.