Nasze Szkoły wysoko w rankingu „Perspektyw”

Nad ustaleniem kryteriów Rankingu czuwa Kapituła. Pod uwagę brane są wyniki matur z przedmiotów obowiązkowych oraz dodatkowych, sukcesy w Olimpiadach, w przypadku techników liczą się także wyniki z egzaminów zawodowych.

W rankingu liceów na Podkarpaciu 13. miejsce zajęło Liceum Ogólnokształcące im. KEN w Stalowej Woli, w klasyfikacji ogólnopolskiej Liceum uplasowało się na 234. lokacie.

Natomiast wśród najlepszych techników na Podkarpaciu na 3. miejscu znalazło się Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. gen. Wł. Sikorskiego, tym samym zajmując 50. lokatę wśród najlepszych techników w kraju! Ponadto Technikum w ZSP Nr 1 znalazło się na 38. miejscu w rankingu maturalnym techników.

Jeśli chodzi o klasyfikację w województwie podkarpackim na 20. miejscu uplasowało się Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. T. Kościuszki, w klasyfikacji ogólnopolskiej Technikum przypadła 285. lokata.

W rankingu wojewódzkim na 37. miejscu znalazło się Technikum w Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli, a na 39. lokacie uplasowało się Technikum w ZSP Nr 3 im. Króla Jana III Sobieskiego w Stalowej Woli.

W rankingu Szkół Olimpijskich na 137. lokacie znalazło się Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. T. Kościuszki, a na 146. miejscu LO im. KEN w Stalowej Woli.