Skuteczny PUP i niskie bezrobocie w powiecie

23 stycznia 2017 r. w Katowicach odbyły się ogólnokrajowe obchody Dnia Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia. Podczas uroczystości sekretarz stanu w MRPiPS – Stanisław Szwed, wręczył wyróżnienia dla powiatowych urzędów pracy za uzyskanie w 2016 roku wysokiej skuteczności działań aktywizacyjnych podejmowanych wobec osób bezrobotnych. W gronie wyróżnionych, jako jeden z czterech w województwie podkarpackim, znalazł się Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli.

– W naszym powiecie mamy bardzo specyficzny rynek pracy. Wprawdzie ofert jest sporo, ale głównie dla mężczyzn i to najlepiej z wykształceniem technicznym. W dużo gorszej sytuacji są kobiety. Stanowią one większość wśród osób bezrobotnych, więc głównie do nich adresujemy nasze działania aktywizacyjne – mówi Zofia Zielińska-Nędzyńska, dyrektor PUP w Stalowej Woli. Zdradza jednocześnie, że najpopularniejszymi działaniami zarówno wśród osób poszukujących pracy, jak i pracodawców, wciąż pozostają staże, a także działający od niedawna instrument „12/12”, polegający na częściowej, ale wysokiej refundacji przez PUP kosztów zatrudnienia za osobę do 30 roku życia, przez pierwsze 12 miesięcy, ale przy zawarciu umowy na okres 24 miesięcy.

W Powiecie Stalowowolskim na przestrzeni ostatnich lat obserwowany jest stały spadek bezrobocia rejestrowanego. Tylko w ubiegłym roku stopa bezrobocia zmniejszyła się o 2,6%., osiągając na koniec grudnia 2016 roku tylko 7,1%, podczas gdy stopa bezrobocia w kraju wyniosła 8,3%. Liczba bezrobotnych zmniejszyła się z 4215 osób na koniec 2015 roku do 3082 osób na koniec 2016 roku. – To bardzo dobra informacja. Jak widać, ogółem w kraju bezrobocie spada, ale u nas osiągnęło wyjątkowo niski poziom. Jest on najniższy, jaki w ogóle odnotowano w historii Powiatu Stalowowolskiego. Pod tym względem wybijamy się również na tle całego Podkarpacia – komentuje Janusz Zarzeczny, starosta stalowowolski.