Sukces uczniów ZSP nr 2 w Turnieju „Złota Kielnia”

Finał konkursu trwał trzy dni. Zadaniem jego uczestników było rozwiązanie testu wiedzy oraz wykonanie zadania praktycznego w sześciu kategoriach: monter suchej zabudowy, malarz-tapeciarz, monter instalacji sanitarnych, murarz-tynkarz, wykonawca robót posadzkarsko-okładzinowych oraz dekarz. Spośród 36. uczestników (wyłonionych z ponad 2 500 uczniów startujących w etapie szkolnym) – 2 uczniów ze stalowowolskiej szkoły kościuszkowskiej zakwalifikowało się do ścisłego finału i uzyskało imponujące wyniki.

Wojciech Wójcik w kwalifikacji B.7 – Wykonywanie robót posadzkarsko-okładzinowych – otrzymał tytuł laureata i finalisty Turnieju Budowlanego „Złota Kielnia” – IV – Posadzkarz w Polsce.

Rafał Kołtun w kwalifikacji B.18 – Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich – otrzymał tytuł laureata i finalisty Turnieju Budowlanego „Złota Kielnia” – VI – Murarz-tynkarz w Polsce.

Turniej Budowlany „Złota Kielnia” jest jedynym konkursem, który od przeszło 45. lat daje uczniom Zasadniczych Szkół Zawodowych możliwość sprawdzenia siebie i odniesienia sukcesu edukacyjnego. Jego formuła jest zbliżona do zewnętrznych egzaminów zawodowych, co pozwala uczniom sprawdzić swoje przygotowanie do podjęcia pracy w zawodzie. Finaliści turnieju mają prawo do zwolnienia z pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, dlatego poziom rywalizacji jest bardzo wysoki.

Organizatorem Turnieju Budowlanego „Złota Kielnia” jest Ogólnopolskie Stowarzyszenie Edukacji Budowlanej i Kultury Fizycznej w Grudziądzu. Eliminacje na poszczególnych etapach konkursu przeprowadzają: Komitety Szkolne, Komitety Okręgowe, a także Komitet Główny.

Uczniów do turnieju przygotowywali nauczyciele przedmiotów zawodowych:

Wojciecha Wójcika – Renata Bis, Łukasz Sondej, Bogdan Serafin.

Rafała Kołtuna – Urszula Godawska, Andrzej Grzybowski.

Uczniów podczas finału wspierali: Renata Bis i Mateusz Małys.