Konkursy na stanowiska dyrektorów ZSP Nr 1 i ZSP Nr 3

1. Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. gen. Władysława Sikorskiego w Stalowej Woli, ul. Hutnicza 17
   Szczegóły, pobierz: ogłoszenie o konkursie na dyrektora ZSP Nr 1

2. Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Króla Jana III Sobieskiego w Stalowej Woli, ul. Polna 15
   Szczegóły, pobierz: ogłoszenie o konkursie na dyrektora ZSP Nr 3

Oferty należy składać w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli, ul. Podleśna 15, pokój 108, tel. 15 643-37-09, w terminie do dnia 10.03.2017 r., do godz. 15:30 w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem:
1. „Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. gen. Władysława Sikorskiego w Stalowej Woli, ul. Hutnicza 17”
2. „Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Króla Jana III Sobieskiego w Stalowej Woli, ul. Polna 15″