Powołano Komisje Konkursowe

Skład Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. gen. Władysława Sikorskiego w Stalowej Woli:

1) GRAŻYNA JANIK – przedstawiciel organu prowadzącego

2) RYSZARD ANDRES – przedstawiciel organu prowadzącego

3) MARIUSZ SOŁTYS – przedstawiciel organu prowadzącego

4) ANDRZEJ GARGAŚ -przedstawiciel organu prowadzącego

5) DARIUSZ BŹDZIKOT- przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny

6) ELŻBIETA GOŁĄBEK – przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny

7) WIOLETTA DURDA – przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny

8) BOGUSŁAW ZAJĄC – przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny

9) CEZARY HORAJECKI – przedstawiciel Rady Pedagogicznej

10) AGNIESZKA RUSINEK – przedstawiciel Rady Pedagogicznej

11) ELŻBIETA BANACH – przedstawiciel Rady Rodziców

12) IWONA BRAK – przedstawiciel Rady Rodziców

13) KRYSTYNA SAKOWSKA – przedstawiciel NSZZ „Solidarność”

14) BEATA TRZCIŃSKA – przedstawiciel WZZ „Solidarność – Oświata”

15) ELIZA WALICHA – przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego

Na przewodniczącego komisji konkursowej wyznaczono ANDRZEJA GARGASIA.

Skład Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Króla Jana III Sobieskiego w Stalowej Woli:

1) GRAŻYNA JANIK – przedstawiciel organu prowadzącego

2) RYSZARD ANDRES – przedstawiciel organu prowadzącego

3) MARIUSZ SOŁTYS – przedstawiciel organu prowadzącego

4) ANDRZEJ GARGAŚ – przedstawiciel organu prowadzącego

5) DARIUSZ BŹDZIKOT – przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny

6) ELŻBIETA GOŁĄBEK – przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny

7) WIOLETTA DURDA – przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny

8) BOGUSŁAW ZAJĄC – przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny

9) MARZENA GARBACZ – przedstawiciel Rady Pedagogicznej

10) ANNA WOŁOSZCZAK – przedstawiciel Rady Pedagogicznej

11) MAŁGORZATA BEDNARZ – przedstawiciel Rady Rodziców

12) CZESŁAW KUCZYŃSKI – przedstawiciel Rady Rodziców

13) KRYSTYNA SAKOWSKA – przedstawiciel NSZZ „Solidarność”

14) BEATA TRZCIŃSKA – przedstawiciel WZZ „Solidarność – Oświata”

15) ELIZA WALICHA – przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego

Na przewodniczącego komisji konkursowej wyznaczono ANDRZEJA GARGASIA.

Terminy posiedzenia komisji konkursowych wyłaniających kandydatów na stanowiska dyrektorów szkół ZSP Nr 1 i ZSP Nr 3:

1. Posiedzenie komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Króla Jana III Sobieskiego w Stalowej Woli, ul. Polna 15 odbędzie się w dniu 27.03.2017 r. o godzinie 8:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli, ul. Podleśna 15.

2. Posiedzenie komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. gen. Władysława Sikorskiego w Stalowej Woli, ul. Hutnicza 17 odbędzie się w dniu 27.03.2017 r. o godzinie 10:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli, ul. Podleśna 15.