Prosimy o wypełnienie ankiety

Państwa udział stanowi nieoceniony wkład w proces tworzenia i formułowania zapisów Strategii. Ankieta jest anonimowa, a jej wyniki będą podawane analizie tylko w formie zbiorczej. Dla uzyskania wiarygodnych wyników, prosimy o wypełnienie wszystkich pól ankiety.

W przypadku uzupełnienia ankiety w wersji papierowej prosimy o jej zwrot do dnia 27 kwietnia 2017 r. w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli ul. Podleśna 15 (pokój nr 108). Wszelkie pytania dotyczące badania ankietowego należy kierować pod nr tel. (15) 643 36 98 lub (15) 643 36 36.

Ankiety w wersji elektronicznej:

1. Ankieta dla mieszkańców Powiatu Stalowowolskiego

2. Ankieta dla przedsiębiorców z Powiatu Stalowowolskiego

 

Ankiety do pobrania:

1. Ankieta dla mieszkańców Powiatu Stalowowolskiego

2. Ankieta dla przedsiębiorców z Powiatu Stalowowolskiego

Dziękujemy!