Konkursy na dyrektorów szkół zostały rozstrzygnięte

W przypadku ZSP Nr 3 jedynym kandydatem był obecny dyrektor tej placówki – Paweł Ciołkosz. Przypomnijmy, że kieruje on popularnym „ekonomikiem” od 2007 roku, a najbliższa kadencja na stanowisku dyrektora tej szkoły będzie już jego 3. – Tu nie było żadnych wątpliwości. Ta szkoła bardzo dobrze funkcjonuje: jest aktywna na wielu płaszczyznach, pozyskuje środki zewnętrzne i panuje w niej przyjazna atmosfera. W takiej sytuacji jednogłośnie uznaliśmy, że dyrektor Ciołkosz powinien kontynuować swoją pracę – komentuje radny Andrzej Gargaś, który przewodniczył obydwu komisjom konkursowym. Natomiast dwoje kandydatów rywalizowało o stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. gen. Wł. Sikorskiego: obecny dyrektor – Andrzej Koluch, a także Agata Krzek. – Uznaliśmy, że ta szkoła potrzebuje zmian – nowych pomysłów i nowego impulsu do działania. Placówka powinna się rozwijać i wzmacniać kadrowo, a niestety w ostatnim czasie zaczęli opuszczać ją doświadczeni nauczyciele. Mamy nadzieję, że nowy dyrektor, na którego komisja wybrała panią Agatę Krzek, sprawi, że w szkole będzie panowała dobra atmosfera zarówno do nauki – dla uczniów, jak i do pracy – dla nauczycieli – mówi Andrzej Gargaś. Głosy komisji rozłożyły się następująco: 10 dla Agaty Krzek oraz 5 dla Andrzeja Kolucha.

Agata Krzek pracuje od 1999 roku w Zespole Szkół im. Armii Krajowej w Jastkowicach, jest nauczycielem języka polskiego i historii. Obowiązki dyrektora ZSP Nr 1 obejmie z dniem 1 września 2017 roku.