Gimnazjalisto, myślisz o przyszłości? Wybierz szkołę w Powiecie Stalowowolskim

W roku szkolnym 2017/2018 zaplanowano uruchomienie 38 oddziałów w szkołach dla młodzieży oraz 6 oddziałów w szkołach dla dorosłych. – Zachęcamy gimnazjalistów do podjęcia nauki właśnie w naszych placówkach. Nasze szkoły posiadają nowoczesne pracownie, laboratoria i infrastrukturę, wciąż dbamy o to, aby stale się rozwijały. Każda ze szkół w ofercie ma ciekawe kierunki kształcenia, które z pewnością pozwolą na rozwijanie pasji i zainteresowań młodych ludzi – mówi starosta stalowowolski Janusz Zarzeczny.

Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Komisji Edukacji Narodowej, gdzie prowadzone są klasy licealne, to szkoła z bogatą tradycją, co roku mieści się w ścisłej czołówce najlepszych szkół w regionie. Potwierdzają to miejsca zajmowane w rankingach edukacyjnych, a także wyniki matur i rekrutacji na wyższe uczelnie. LO im. KEN to szkoła, która szanując tradycję patrzy w przyszłość.

Klasy licealne prowadzone są także w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. gen. W. Sikorskiego, wizytówką szkoły są klasy mundurowe: policyjne, strażackie i wojskowe. Dużym zainteresowaniem cieszą się tu także technik mechatronik i technik pojazdów samochodowych, a w nowym roku szkolnym planowane jest uruchomienie nowych zawodów – technik automatyk sterowania ruchem kolejowym i technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej. Warto dodać, że w tym roku w rankingu Perspektyw technikum w ZSP Nr 1 znalazło się na 3. miejscu na Podkarpaciu i 50. miejscu w Polsce.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. T. Kościuszki kształci przede wszystkim w obszarze budowlanym. Od nowego roku szkolnego kształcić się tu będą mogli przyszli technicy m.in.: budownictwa, budowy dróg, inżynierii sanitarnej, urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, chłodnictwa i klimatyzacji czy grafiki i poligrafii cyfrowej, a na poziomie szkoły branżowej I stopnia (nowy typ szkoły w miejsce zasadniczej szkoły zawodowej) przyszli murarze-tynkarze, monterzy zabudowy i robót wykończeniowych, a także monterzy sieci i instalacji sanitarnych. W swojej ofercie szkoła ma także klasę licealną – o edukacji wojskowej (oddział sportowy).

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Króla Jana III Sobieskiego kształci m. in. na kierunkach technik ekonomista, handlowiec, spedytor czy fototechnik. Od września zostanie tu uruchomiony nowy zawód technik fotografii i multimediów. W popularnym „Ekonomiku” swoje miejsce znajdą także ukryte talenty kulinarne czy miłośnicy roślin – tu można kształcić się m.in. na kierunkach technik żywienia i usług gastronomicznych, ale także technik hotelarstwa czy technik architektury krajobrazu. Na poziomie szkoły branżowej I stopnia podjąć naukę mogą przyszli sprzedawcy, kucharze, piekarze i cukiernicy.

Centrum Edukacji Zawodowej to placówka z nowoczesnymi laboratoriami, w których uczniowie kształcą się m.in. w zawodach: technik informatyk, technik mechanik, technik elektryk, technik elektronik, technik organizacji reklamy, technik usług fryzjerskich, a od nowego roku szkolnego placówka oferuje nowy zawód – technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej. Ofertę uzupełniają klasy szkoły branżowej I stopnia m.in.: lakiernik, kierowca mechanik, blacharz samochodowy, operator obrabiarek skrawających.

Szkoły dla dorosłych w Centrum Kształcenia Ustawicznego i Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego proponują w szkole policealnej kontynuowanie nauki w zawodach: technik usług kosmetycznych, technik rachunkowości, technik bezpieczeństwa i higieny pracy oraz florysta. Można również podjąć kształcenie w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych w formie zaocznej. Będzie można ponadto pobierać naukę w gimnazjum dla dorosłych – nabór do klasy drugiej i trzeciej oraz szkole podstawowej dla dorosłych od klasy VII.

– Drodzy gimnazjaliści, wybór szkoły ponadgimnazjalnej lub ponadpodstawowej jest bardzo ważny, nie tylko ze względu na wybór przyszłego zawodu, z którego będziecie czerpać satysfakcję, i który będzie źródłem waszego utrzymania. To także wybór życiowej drogi, czas realizacji marzeń i planów. Zachęcam Was do kontynuacji nauki w szkołach prowadzonych przez Powiat Stalowowolski, tu z pewnością odkryjecie swoje zainteresowania i pasje, które pozwolą wam pewnie kroczyć w zawodową przyszłość – mówi starosta stalowowolski Janusz Zarzeczny.