Działaj Lokalnie - spotkanie informacyjne

Chcesz wiedzieć więcej o konkursie? Przyjdź na spotkanie informacyjne, które odbędzie się w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Zaleszanach, 28 kwietnia o godzinie 16:00.

Ramowy program spotkania informacyjnego:
– Działaj Lokalnie – historia Program
– Zasady i wymogi formalne związane z udziałem w konkursie
– Kluczowe kryteria merytoryczne projektów finansowanych z programu „DL”
– Jak logować się do generatora wniosków
– Wniosek aplikacyjny – punkt po punkcie
– Prezentacja dobrych praktyk projektów finansowanych w ramach Ośrodka Działaj Lokalnie FFL SMK
– Pytania, dyskusja, informacja o wsparciu doradczym

ZAPRASZAMY