Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”

Nagrody wręczali Wicestarosta Stalowowolski Mariusz Sołtys oraz Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Stalowej Woli st. kpt. Robert Lebioda.

Poniżej lista laureatów w każdej z grup wiekowych:

I grupa wiekowa (szkoły podstawowe):
1. Jacek Skrzeszewski – PSP Nr 12 im. Jana Pawła II w Stalowej Woli
2. Marcin Wilkus – PSP w Rzeczycy Długiej
3. Małgorzata Biały – PSP im. Jana Pawła II w Pysznicy

II grupa wiekowa (gimnazja):
1. Kamila Ziara – Publiczne Gimnazjum Nr 3 im. Jana Pawła II w Turbi
2. Filip Kędzia – Gimnazjum Nr 2 w Stanach
3. Wojciech Kieliszek – Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Zaleszanach

III grupa wiekowa (szkoły ponadgimnazjalne):
1. Marcin Zięba – SLO im. C.K. Norwida w Stalowej Woli
2. Andrzej Olejarz – CEZ w Stalowej Woli

Do eliminacji wojewódzkich zakwalifikowali się:
Jacek Skrzeszewski
Marcin Zięba
Kamila Ziara

Życzymy powodzenia!