90 – lecie SanBanku

11 czerwca 1927 roku w Rozwadowie powstał Bank Ludowy. Był to, w prostej linii, protoplasta stalowowolskiego Banku Spółdzielczego. Obecnie Nadsański Bank Spółdzielczy, posiada rozbudowaną sieć 24 placówek, w tym oddziały poza województwem podkarpackim – w Krakowie, Tarnowie i Warszawie, w których łącznie z Centralą Banku pracuje ponad 170 pracowników.

Podczas uroczystej gali z okazji 90 – lecia SanBanku Andrzej Kocój, przewodniczący Rady Nadzorczej z rąk wicewojewody Piotra Pilcha odebrał Złoty Krzyż Zasługi nadawany przez Prezydenta RP. Jubileusz był również okazją do odznaczenia i wyróżnienia pracowników Banku. Prezes SanBanku Stanisław Kłapeć wręczył wyróżnienia także partnerom biznesowym, między innymi staroście stalowowolskiemu Januszowi Zarzecznemu.

SanBank to nie tylko 90 – letnia historia i tradycja, ale także doskonała marka, ciesząca się ogromnym zaufaniem w naszym regionie – mówił podczas uroczystej gali starosta stalowowolski Janusz Zarzeczny.