Powiadomienie o oprysku agrolotniczym

W związku z powyższym podczas wykonywania zabiegu w strefie zagrożenia zabrania się:

  • wstępu do lasu (bezpośredniego przebywania na zagrożonym terenie)
  • zbioru runa leśnego (przez okres 14 dni od wykonania zabiegu)
  • wypasu bydła na pastwiskach zlokalizowanych w pobliżu strefy objętej opryskiem
  • pojenia zwierząt gospodarskich w zbiornikach wodnych zlokalizowanych w pobliżu strefy objętej opryskiem

Powyższe ogłoszenie ma charakter informacyjny, szczegółowe pytania prosimy kierować pod numer telefonu Nadleśnictwa Rozwadów: 15 842 17 55.

Szczegółowe informacje:
1. Powiadomienie – pismo przewodnie (pobierz)
2. Planowane pola zabiegowe – chrabąszcze (pobierz)
3. Planowane pola zabiegowe – osnuja gwiaździsta (pobierz)