Konkursy na stanowiska dyrektorów ZS Nr 6 Specjalnych , ZPO-W, PPP

1. Zespołu Szkół Nr 6 Specjalnych w Stalowej Woli, Al. Jana Pawła II 21.

Szczegóły, pobierz: ogłoszenie o konkursie na dyrektora Zespołu Szkół Nr 6 Specjalnych

2. Zespołu Placówek Oświatowo – Wychowawczych w Stalowej Woli, ul. E. Orzeszkowej 2.

Szczegóły, pobierz: ogłoszenie o konkursie na dyrektora Zespołu Placówek Oświatowo – Wychowawczych

3. Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Stalowej Woli, ul. Hutnicza 12.

Szczegóły, pobierz: ogłoszenie o konkursie na dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej

Oferty należy składać w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli, ul. Podleśna 15, pokój 108, tel. 15 643-37-09, w terminie do dnia 02.06.2017 r., do godz. 15:30 w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem:

1. Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 6 Specjalnych w Stalowej Woli, Al. Jana Pawła II 21

lub

2. Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Oświatowo – Wychowawczych w Stalowej Woli, ul. E. Orzeszkowej 2

lub

3. Konkurs na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Stalowej Woli, ul. Hutnicza 12.