Wspólnie opracujmy Strategię Powiatu Stalowowolskiego

Spotkanie odbędzie się 25 maja (czwartek) 2017 roku w godz. od 14.00 do 17:00 w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli, ul. Podleśna 15, w Sali Obrad Rady Powiatu Stalowowolskiego (I piętro, pok. 113).

Program spotkania:

– prezentacja wyników badania ankietowego, przedstawienie głównych wniosków;

– prezentacja danych statystycznych;

– wskazanie kluczowych problemów obszaru;

– wypracowanie analizy SWOT;

– zdefiniowanie kluczowych celów działania;

– określenie kluczowych przedsięwzięć dla obszaru

Kolejne spotkanie zaplanowano w dniu 31 maja 2017 roku, w godz. od 14:00 do 17:00.

Serdecznie zapraszamy.