Most w Radomyślu już gotowy

Koszt inwestycji wyniósł 3 261 277 zł, z czego 1 309 112 zł stanowiło dofinansowanie ze środków rezerwy ogólnej, pozostających w dyspozycji Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa. Pozostała kwota pochodziła z budżetu Powiatu Stalowowolskiego. – To kosztowna inwestycja, ale nie można było już dłużej z nią zwlekać. Most był w naprawdę kiepskiej kondycji. Zresztą w trakcie prac budowlanych okazało się, że jest z nim jeszcze gorzej, niż wynikało to z wcześniejszej ekspertyzy. To właśnie dlatego, zadanie okazało się droższe o ponad 300 tys. zł, niż wcześniej zakładaliśmy – mówi Janusz Zarzeczny, starosta stalowowolski.

Most leży w ciągu drogi powiatowej nr 1006R Radomyśl – Skowierzyn i ma duże znaczenie komunikacyjne przede wszystkim dla mieszkańców gmin Radomyśl nad Sanem oraz Zaleszany. Nie można też nie wspomnieć o jego strategicznym znaczeniu w przypadku zagrożenia powodziowego i samej powodzi, ponieważ wtedy stanowi jedyną drogę w okolicy pomiędzy obiema stronami Sanu, umożliwiającą transport materiałów, oraz służb ratowniczych.

Most ma 350 metrów długości, wybudowano go w 1987 roku. W ostatnich latach jego stan pozostawiał wiele do życzenia, co potwierdziła ekspertyza z 2013 roku, która ujawniła szereg uszkodzeń oraz znaczny stopień wyeksploatowania niektórych elementów tego obiektu. Wprawdzie jeszcze w 2013 roku wykonano najpilniejsze naprawy przy podporach, ale to był zaledwie początek pracy. Stąd niezbędna była inwestycja, którą rozpoczęto w 2016 roku. Jej wykonawcą była warszawska firma TRAKCJA PRKiI S.A. – Remont tej przeprawy podzieliliśmy na 2 etapy. Pierwszy, związany między innymi z: wykonaniem nowej nawierzchni jezdni i chodników oraz wymianą poręczy i urządzeń odwadniających i dylatacyjnych, właśnie zakończyliśmy. Drugim etapem przebudowy mostu – obejmującym modernizację jego elementów konstrukcyjnych, zajmiemy się w przyszłości, gdy zakończymy duże inwestycje realizowane obecnie – w Szpitalu Powiatowym oraz na ulicy Poniatowskiego w Stalowej Woli – mówi starosta Zarzeczny.