Dzień Ekonomii Społecznej w Stalowej Woli

Ekonomia społeczna to w skrócie jeden ze sposobów określenia działalności gospodarczej zorientowanej nie tylko na cele ekonomiczne, ale także na cele społeczne. Czym konkretnie jest ekonomia społeczna, jakie są rodzaje podmiotów ekonomii społecznej, i co najważniejsze, jakie dofinansowania można uzyskać zakładając przedsiębiorstwo społeczne, o tym wszystkim można było dowiedzieć się podczas Dnia Ekonomii Społecznej, który odbył się w środę.

Zainteresowani tematyką mogli uzyskać konkretne informacje dotyczące możliwości finansowania przedsiębiorstw społecznych w kwocie nawet do 245 000 zł. – Cieszy mnie tak duże zainteresowanie tematyką ekonomii społecznej, zagadnieniem, które jest jeszcze mało znane szerokiemu gremium. Cieszę się, że oprócz naszych rodzimych organizacji w Dniu Ekonomii Społecznej uczestniczy tak wiele podmiotów z całego województwa. To ważne, aby na Państwa przykładzie pokazać, jak działają przedsiębiorstwa społeczne i że każdy, a przede wszystkim osoby wykluczone, niepełnosprawne, dzięki takim projektom może zyskać dużą szansę odnalezienia się na rynku pracy – mówił podczas spotkania starosta stalowowolski Janusz Zarzeczny.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. przedstawiciele Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie, Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Regionalnej Izby Gospodarczej. Podczas Dnia Ekonomii Społecznej wszyscy mieszkańcy mogli także zapoznać się z działalnością podmiotów ekonomii społecznej ze Stalowej Woli i z terenu województwa podkarpackiego, m. in. Fundacji Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci w Rzeszowie, Stowarzyszenia Radość z Dębicy czy Spółdzielni Socjalnej „Ostoja” z Przemyśla.

Organizatorami Dnia Ekonomii Społecznej byli: Rada Organizacji Pozarządowych Powiatu Stalowowolskiego, Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli, Centrum Organizacji Pozarządowych w Stalowej Woli, Klub Integracji Społecznej przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Stalowej Woli, Centrum Rewitalizacji w Stalowej Woli, Rzeszowski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej, Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego.

Patronat nad Dniem Ekonomii Społecznej sprawowali: prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny oraz starosta stalowowolski Janusz Zarzeczny.