Nasi samorządowcy u Prezydenta Dudy

Z samorządowcami spotkał się w Warszawie Prezydent RP Andrzej Duda. Na uroczystościach Powiat Stalowowolski reprezentowali Ryszard Andres, przewodniczący Rady Powiatu Stalowowolskiego, a także Janusz Zarzeczny – starosta stalowowolski. – Praca w samorządzie nie jest łatwa. Trzeba się zmagać z ogromną ilością wyzwań, wieloma ludzkimi oczekiwaniami, a do dyspozycji ma się najczęściej niewystarczające środki. Mimo wszystko, ta praca daje dużo satysfakcji. Gdy patrzę na remontowane przez nasz samorząd drogi, szkoły, czy szpital, to mam poczucie, że zmieniamy nasze otoczenia na lepsze – mówi starosta Zarzeczny.

Natomiast goszczący samorządowców prezydent Andrzej Duda podkreślił, że to właśnie oni widzą Polskę najbliżej, jej niedostatki, problemy, także te, które wynikają z braku dostatecznego rozumienia Polski lokalnej “często przez władze na poziomie centralnym”. W swoim wystąpieniu przypomniał również, że samorząd stanowi jeden z najważniejszych elementów ustrojowych Rzeczypospolitej; oznacza decentralizację władzy państwowej realizowaną poprzez zasadę pomocniczości, czyli, że władza powinna być w jak największym stopniu w rękach zwykłych ludzi.