Obradował Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego

W spotkaniu uczestniczyli szefowie i przedstawiciele służb, straży i inspekcji z terenu powiatu, a także samorządowcy reprezentujący poszczególne gminy. Obradom przewodniczył wicestarosta stalowowolski Mariusz Sołtys. Podczas spotkania omówiono skutki wichury, jaka ostatniej niedzieli przeszła nad powiatem czyniąc sporo zniszczeń, w tym uszkadzając kilka budynków. Wymieniono się również wnioskami mającymi na celu lepsze przygotowanie się do podobnych zdarzeń na przyszłość. W drugiej części spotkania omówiono działania służb oraz inspekcji na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży podczas wakacji. Komendant PSP Robert Lebioda omówił wyniki kontroli przeprowadzonej w ośrodkach i obiektach w których przebywają podczas kolonii i półkolonii osoby nieletnie. Strażacy przeprowadzili pod kątem bezpieczeństwa przeciwpożarowego w sumie 23 kontrole, m.in. w takich obiektach jak: Kopiec w Zaklikowie, Ośrodek Caritas w Bojanowie czy Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Stalowej Woli. Podobnie, kontrole w miejscach letniego wypoczynku dzieci przeprowadzali również pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Stalowej Woli. Ta instytucja tradycyjnie już, badała również jakość wody w 3 kąpieliskach na terenie Powiatu Stalowowolskiego: w Zaklikowie, Pysznicy oraz w Kłyżowie. Jak poinformowano – woda w każdym z tych zbiorników nadaje się do kąpieli.

Głos zabrał również zastępca komendanta powiatowego Policji w Stalowej Woli – mł. insp. Jacek Iracki. Stwierdził, że w okresie letnim trudno mówić na terenie Powiatu Stalowowolskiego o wzroście przestępczości, aczkolwiek jak co roku w wakacje – zauważalny jest wzrost liczby wykroczeń polegających na niszczeniu mienia, naruszaniu ciszy nocnej, czy spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych. Wśród działań prewencyjnych prowadzonych przez Policję wymienił m.in. wzmożone kontrole kierowców, m.in. podczas akcji „Trzeźwy poranek”. Podczas ostatniej z nich skontrolowano ponad 1 000 kierujących, z czego 5 okazało się nietrzeźwych.