Konkursy w Miejskiej Bibliotece Publicznej

Konkurs poetycki dla uczniów

Miejska Biblioteka Publiczna im. Melchiora Wańkowicza, Liceum Ogólnokształcące im KEN oraz Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli ogłaszają literacki konkurs „Moja Mała Ojczyzna” pod hasłem „Godziny przy piórze”. To już 17. edycja literackich zmagań.

Konkurs przeznaczony jest dla młodych twórców powiatu stalowowolskiego i przebiega w trzech kategoriach wiekowych: uczniowie klas IV–VI szkół podstawowych (I kategoria), uczniowie gimnazjów (II kategoria), uczniowie szkół ponadgimnazjalnych (III kategoria). Zainteresowani udziałem w konkursie powinni złożyć dwa wiersze o tematyce dowolnej, napisane czytelnie na oddzielnych kartkach (w pięciu egzemplarzach). Każdy wiersz należy podpisać – w prawym górnym rogu – pseudonim autora, typ szkoły, klasa. Do pracy należy dołączyć zaklejoną kopertę podpisaną takim samym pseudonimem. W kopercie – informacje o autorze: imię, nazwisko, adres, nr telefonu, klasa, szkoła oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie danych osobowych – podpisane przez rodzica lub opiekuna.

Prace można składać do 30 września w Miejskiej Biblioteki Publicznej w Stalowej Woli, budynek Biblioteki Międzyuczelnianej przy ul. ks. J. Popiełuszki 10, tel. 15 842–10–63 wew. 102 tam również można uzyskać szczegółowe informacje uzupełniające.

Najlepsze wiersze uhonorowane zostaną nagrodami; prace oceniać będzie jury powołane przez organizatorów. Uroczyste podsumowanie konkursu, połączone z wręczeniem nagród – 9 października 2017 roku o godz. 16.00 w Bibliotece Głównej w ramach obchodów Stalowowolskich Dni Książki. Regulamin konkursu i wzór oświadczenia, które należy dołączyć do wierszy, dostępne są na stronie internetowej MBP: www.biblioteka.stalowawola.pl w zakładce „konkursy”.

Konkurs na ekslibris

Miejska Biblioteka Publiczna im. M. Wańkowicza we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Stalowej Woli organizują konkurs na ekslibris okolicznościowy – XXII edycja pod hasłem: „80. Rocznica Centralnego Okręgu Przemysłowego”. Do udziału zapraszają zaś uczniów klas IV-VII szkół podstawowych oraz młodzież klas gimnazjalnych z terenu powiatu stalowowolskiego.

Celem konkursu jest: propagowanie wartości idei Centralnego Okręgu Przemysłowego, rozbudzanie szacunku dla rodzimej kultury i przynależności do lokalnego środowiska, pobudzanie plastycznej aktywności twórczej młodzieży, zainteresowanie dzieci i młodzieży ciekawą formą wyrażania swoich myśli i koncepcji twórczych (forma ekslibrisu).

Prace plastyczne powinny być wykonane w formatach: A-5 lub A-4, zachowując jednak zawsze charakterystyczną formę projektu plastycznego – ekslibrisu (forma plastyczna jednobarwna, kolor czarny). W pracę wkomponowany powinien być napis – Ekslibris oraz Centralny Okręg Przemysłowy.

Ocenie nie będą podlegać pace wykonane ołówkiem i kredką. Do pracy należy dołączyć zgodę na wykorzystanie danych osobowych i wizerunku i przesłać do 13 października 2017 r. na adres: Miejska Biblioteka Publiczna, ul. ks. J. Popiełuszki 10 w Stalowej Woli. Autorzy najciekawszych ekslibrisów zostaną uhonorowani atrakcyjnymi nagrodami książkowymi. Zaś laureaci zostaną powiadomieni o terminie wręczenia nagród. Fundatorami nagród są: Starostwo Powiatowe oraz Miejska Biblioteka Publiczna w Stalowej Woli.

Kontakt z Organizatorem – tel. 15 842-10-63 w. 102.