„Dobry zawód – lepsza przyszłość”

Projekt skierowany był do uczniów ZSP Nr 3 w Stalowej Woli, kształcących się w zawodach sektora usługowego. W stażach uczestniczyli uczniowie Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej, uczący się w zawodach: technik ekonomista, technik handlowiec, technik hotelarstwa, technik obsługi turystycznej, kelner, technik żywienia i usług gastronomicznych, fototechnik oraz sprzedawca i kucharz.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Króla Jana III Sobieskiego to szkoła z długoletnią tradycją. Za główny cel stawia sobie tak przygotować swoich uczniów oraz wyposażyć ich w taki zasób wiedzy i umiejętności, aby umożliwić przyszłym absolwentom znalezienie i utrzymanie pracy na trudnym rynku regionalnym i krajowym.

Głównym celem projektu było zdobycie doświadczeń, kompetencji zawodowych oraz rozwinięcie kompetencji społecznych. Uczniowie mieli możliwość zapoznać się z wymogami europejskiego rynku pracy, z kulturą i ze zwyczajami społeczeństwa niemieckiego, ale przede wszystkim zwiększyli swoje szanse na zatrudnienie nie tylko w regionie, czy w Polsce, ale również w krajach europejskich.