Farmaceuci wybrali Aptekarza Powiatowego

25 października w stalowowolskim Starostwie Powiatowym odbyło się spotkanie farmaceutów z terenu Powiatu Stalowowolskiego z przedstawicielami Podkarpackiej Okręgowej Rady Aptekarskiej. Zostało ono zorganizowane w celu wyłonienia Aptekarza Powiatowego. – Zgodnie z uchwałą XXXIV Okręgowego Zjazdu Delegatów Podkarpackiej Okręgowej Izby Aptekarskiej, staramy się ustanowić w każdym powiecie naszego województwa stanowisko Aptekarza Powiatowego. Do jego zadań należy m.in. współpraca ze starostwem przy tworzeniu harmonogramu dyżurów aptek, a także informowanie Podkarpackiej Okręgowej Rady Aptekarskiej o wszelkich nieprawidłowych zjawiskach z zakresu farmacji w danym powiecie, na przykład naruszaniu zakazu reklamy aptek. Aptekarz Powiatowy to funkcja odpowiedzialna, ale pełniona społecznie – niepodlegająca wynagrodzeniu – mówi Jacek Brodziński, wiceprezes PORA.

Wyboru Aptekarza Powiatowego stalowowolscy farmaceuci dokonali w głosowaniu jawnym, spośród aptekarzy przybyłych na wspomniane spotkanie. Jednogłośnie został nim magister farmacji Michał Dobrowolski, kierownik Apteki Gemini.