Utrudnienia w Wydziale Komunikacji

Nowa wersja systemu informatycznego Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców weszła w życie kilka dni temu we wszystkich wydziałach komunikacji w kraju. Program nie działa jednak poprawnie w związku z czym w urzędach występują utrudnienia w załatwianiu spraw związanych z rejestracją oraz ewidencją pojazdów. – Ta sytuacja jest od nas niezależna. Robimy wszystko, aby zapewnić interesantom pełną możliwość załatwiania wszystkich spraw związanych z rejestracją pojazdów, ale te utrudnienia wciąż niestety występują. Wiem od kolegów pracujących w innych urzędach, że podobne problemy mają miejsce w całym kraju – mówi Krzysztof Żminda, naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu w stalowowolskim Starostwie Powiatowym.

CEPiK to ogólnopolski system, który gromadzi m. in. dane identyfikujące pojazd, właściciela, a także takie dane jak: daty nabycia, zbycia pojazdu czy też informacje dot. ubezpieczenia i badań technicznych. Z tego systemu korzystają organy rejestrujące, stacje kontroli pojazdów, straż miejska czy policja. Każdego dnia w systemie wykonuje się setki tysięcy operacji. Nie wiadomo jeszcze, jak długo mogą potrwać problemy techniczne.