Projekt LOWE w ZSP Nr 3

Koordynatorem projektu został Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im Króla Jana III Sobieskiego w Stalowej Woli. Dzięki takiej możliwości Zespół Szkół zostanie ośrodkiem realizującym potrzeby powiatu w zakresie kształcenia osób dorosłych.
Projekt zakłada współpracę różnorodnych instytucji, przedsiębiorstw, stowarzyszeń na rzecz stworzenia i zrealizowania atrakcyjnej oferty dla osób chcących nabywać nowe umiejętności, rozwijać swoje pasję. Oferta została stworzona w odpowiedzi na szczegółową diagnozę potrzeb dorosłych mieszkańców powiatu.
Idąc za nowymi standardami Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 stworzy przestrzeń do rozwoju dla dorosłych osób z powiatu oraz współdziałania na zasadach partnerstwa lokalnego. Szkoła stanie się trwałym lokalnym ośrodkiem inicjowania, pobudzania różnych form pozaformalnej edukacji dorosłych.

W ZSP NR 3 trwa aktualnie rekrutacja na bezpłatne warsztaty. Osoby chętne mogą uczestniczyć w warsztatach z języka angielskiego dla początkujących ( 30 godz.), nauce pierwszej pomocy przedmedycznej (8 godz), z zarządzania budżetem domowym (16 godz), ABC fotografii (16 godz), sporządzanie potraw i napojów (16godz), podnoszenie kompetencji wychowawczych (16 godz).
Planowane są także inne spotkanie, mieszkańcy mogą też zgłaszać własne pomysły.

Osoby, które chciałyby zapisać się na zajęcia muszą pobrać, uzupełnić i zostawić karty rekrutacyjne w sekretariacie Szkoły. Liczba miejsc ograniczona. Więcej informacji można uzyskać drogą mailową stalowelowe@gmail.com.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER),Osi priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji,Działania 2.14 Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie.
Liderem projektu jest Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” z siedzibą w Lublinie a partnerami Międzynarodowe Centrum Partnerstwa – Partners Network, z siedzibą w Krakowie, oraz Fundacja Eudajmonia z siedzibą w Polkowicach.

 Do pobrania:

Formularz rekrutacyjny