Nabór wniosków o przyznanie nagród za osiągnięcia w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz kultury fizycznej i sportu za rok 2017

Nagrody te są wyrazem uznania oraz podziękowania ludziom, którzy poprzez swoją działalność oraz osiągnięcia w dziedzinach sportu i kultury przyczyniają się do promocji Powiatu Stalowowolskiego, przyznawane na mocy podjętych w 2012 roku uchwał Rady Powiatu Stalowowolskiego. 

W dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, nagroda jest przyznawana w kategoriach:
1. Twórca – Osobowość Roku
2. Animator Kultury
3. Ochrona i Promocja Tradycji Regionalnych

W dziedzinie sportu, nagroda za wysokie osiągnięcia przyznawana jest w kategoriach:
1. Sportowiec Roku
2. Trener Roku
3. Animator Sportu

Podmiotami uprawnionymi do składania wniosków o przyznanie nagród w dziedzinie kultury są:
– organy administracji publicznej,
– instytucje kultury,
– związki i stowarzyszenia twórcze i kulturalne.

W przypadku nagród w dziedzinie sportu są to:
– organy administracji publicznej,
– związki i stowarzyszenia sportowe
– kluby sportowe.

Wypełnione wnioski należy dostarczyć lub przesłać na adres Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli, ul. Podleśna 15, 37-450 Stalowa Wola, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 grudnia 2017 roku. Wnioski, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane.

ZŁOŻENIE WNIOSKU NIE JEST RÓWNOZNACZNE Z PRZYZNANIEM NAGRODY.

Informacje o przyznanych nagrodach oraz terminie ich wręczenia, zostaną podane na stronie internetowej Starostwa Powiatowego, a osoby i zespoły uhonorowane nagrodami, otrzymają zaproszenia indywidualne.

Szczegółowych informacji udziela pani Lila Wojciak – główny specjalista ds. kultury, sportu, zdrowia i współpracy z organizacjami pozarządowymi pod nr tel.: 15 643-36-54; mail: l.wojciak@stalowowolski.pl

Wnioski oraz regulaminy przyznawania nagród można pobrać tu:
Uchwała RP – regulamin przyznawania nagród w dziedzinie kultury
wniosek o przyznanie nagrody w dziedzinie kultury

Uchwała RP – regulamin przyznawania nagród w dziedzinie sportu 
wniosek o przyznanie nagrody w dziedzinie sportu