Rozmawiali o partnerstwie lokalnym

 Na zaproszenie starosty stalowowolskiego Janusza Zarzecznego, dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Stalowej Woli Pawła Ciołkosza oraz przedstawicieli Międzynarodowego Centrum Partnerstwa Partners Network w Krakowie odpowiedziało wiele instytucji oraz organizacji pozarządowych z terenu powiatu stalowowolskiego.

– Cieszy mnie tak duża frekwencja i obecność Państwa, która w budowania partnerstwa na rzecz kształcenia ustawicznego osób dorosłych w społeczności lokalnej jest bardzo ważna. Chcemy wsłuchiwać się w Państwa głosy i wspólnie realizować tę cenną inicjatywę – mówił podczas spotkania starosta Janusz Zarzeczny.

Głównym celem warsztatów i spotkań doradczych jest budowanie partnerstwa lokalnego na rzecz edukacji osób dorosłych w oparciu o model LOWE (Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji) oraz zwiększenie dostępu osób dorosłych do różnych form uczenia się przez całe życie w powiecie stalowowolskim.

LOWE czyli centrum organizowania i animowania edukacji pozaformalnej dla osób dorosłych w ramach innowacyjnego projektu „modeLOWE Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji dla obszarów zdegradowanych i defaworyzowanych” działa w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3, który jest jednocześnie jego koordynatorem.

Więcej informacji na temat projektu, realizowanych szkoleń oraz budowania partnerstwa na rzecz wsparcia LOWE można uzyskać drogą mailową stalowelowe@gmail.com.