Budujemy partnerstwo na rzecz kształcenia dorosłych

Głównym celem spotkań doradczych jest budowanie partnerstwa na rzecz edukacji dorosłych w oparciu o model LOWE (Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji), który działa w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Stalowej Woli.

W ramach Ośrodka LOWE w ZSP Nr 3 prowadzone są bezpłatne warsztaty dla osób dorosłych z powiatu stalowowolskiego, które mogą uczestniczyć w warsztatach m.in. z zakresu:

– Obsługi konsumenta
– Podstaw fotografii
– Zarządzania budżetem domowym
– Rękodzielnictwa
– Podnoszenia kompetencji wychowawczych
– Obsługi komputera i programów komputerowych
– Sporządzania potraw i napojów

Do tej pory zostały zorganizowane warsztaty m.in. z zakresu pierwszej pomocy, sporządzania potraw i napojów, podstaw fotografii, podnoszenia kompetencji wychowawczych, zajęcia językowe.

Na wszystkich spotkaniach kształtowane są kompetencje kluczowe niezbędne na rynku pracy, będące połączeniem wiedzy, umiejętności oraz postaw warunkujących sukces.

Osoby, które chciałyby zapisać się na bezpłatne zajęcia muszą pobrać, uzupełnić i zostawić formularze rekrutacyjne w sekretariacie Szkoły. Liczba miejsc
ograniczona. Więcej informacji można uzyskać drogą mailową stalowelowe@gmail.com.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER),Osi priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne
dla rynku pracy, gospodarki i edukacji,Działania 2.14 Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie.
Liderem projektu jest Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” z siedzibą w Lublinie a partnerami Międzynarodowe Centrum Partnerstwa – Partners Network, z siedzibą w Krakowie, oraz Fundacja Eudajmonia z siedzibą w Polkowicach.