Nowa siedziba Powiatowego Inspektoratu Weterynarii

 Oficjalne i uroczyste otwarcie nowej siedziby PIW w Stalowej Woli odbyło się 22 lutego. Wśród licznych gości, w tym przedstawicieli władz samorządowych gmin i powiatu oraz wielu instytucji współpracujących z inspekcją weterynaryjną, znaleźli się również stalowowolscy parlamentarzyści, wojewoda Ewa Leniart, a także Podkarpacki Wojewódzki Lekarz Weterynarii Mirosław Welz. O funkcjonowaniu Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Stalowej Woli opowiadał gospodarz obiektu – Janusz Sudoł, Powiatowy Lekarz Weterynarii. – Zadania przypisane Inspekcji Weterynaryjnej szczebla powiatowego to zadania, których celem jest ochrona zdrowia publicznego w zakresie ochrony zdrowia zwierząt, zwalczania chorób zakaźnych oraz bezpieczeństwa żywności zwierzęcego pochodzenia. Na terenie Powiatu Stalowowolskiego nadzorujemy w sumie 1640 podmiotów, to głównie typowi małoobszarowi  czy drobnotowarowi rolnicy ale też producenci rolni  utrzymujący kilka tysięcy sztuk zwierząt.  Przetwórcy  lokalni  o małej, ograniczonej  zdolności  przerobowej  ale też  podmioty produkujące na rynek Unii Europejskiej oraz kraje trzecie – mówił podczas otwarcia Janusz Sudoł.

Właścicielem obiektu przy ulicy Okulickiego 12 w Stalowej Woli, w którym znajduje się obecnie siedziba Powiatowego Inspektoratu Weterynarii, jest Powiat Stalowowolski. Przypomnijmy, że wcześniej budynek ten był siedzibą Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, która kilka lat temu została przeniesiona na ulicę Hutniczą. Formalnie został on pod koniec 2017 roku wynajęty przez powiat dla PIW na okres 10 lat, ale warto zaznaczyć, że Rada Powiatu Stalowowolskiego podjęła niedawno uchwałę intencyjną w sprawie wyrażenia woli przekazania tego obiektu w formie darowizny na rzecz Skarbu Państwa, z przeznaczeniem właśnie dla inspekcji weterynaryjnej.

– Jestem bardzo wdzięczna władzom Powiatu Stalowowolskiego za okazanie zrozumienia potrzebie stworzenia tej siedziby Powiatowej Inspekcji Weterynaryjnej. To niezwykle ważne dla dobrego i sprawnego funkcjonowania tej instytucji. Często jako mieszkańcy nie jesteśmy nawet świadomi, jak wiele instytucji czuwa nad naszym zdrowiem bezpieczeństwem, a inspekcja weterynaryjna jest jedną z nich. Uroczystość otwarcia jej nowej siedziby w Stalowej Woli jest też doskonałym przykładem współpracy instytucji rządowych i samorządowych – mówił Ewa Leniart, wojewoda podkarpacka.

Obecni na uroczystości przedstawiciele władz powiatu zapewnili, że nie mieli wątpliwości, że położony w centrum Stalowej Woli obiekt w po dawnej PP-P warto przekazać na rzecz inspekcji weterynaryjnej. – To bardzo ważna dla nas instytucja, a do tej pory można powiedzieć że borykała się z problemami lokalowymi. Dlatego cieszę się, że mogliśmy pomóc, udostępniając pod jej potrzeby należącą do nas nieruchomość. Myślę, że zainstalowanie w tym budynku siedziby Powiatowego Inspektoratu Weterynarii oraz Powiatowego Lekarza Weterynarii można nazwać „strzałem w dziesiątkę” – komentował starosta stalowowolski Janusz Zarzeczny. A obecny również na otwarciu Ryszard Andres, przewodniczący Rady Powiatu Stalowowolskiego podkreślił, że Rada Powiatu podjęła uchwałę w tej sprawie jednogłośnie. – To bardzo ważne, że radni – bez względu na opcje polityczne jakie reprezentują, byli w tej sprawie jednomyślni. To świadczy o tym, że to była decyzja konieczna i niezbędna – mówił przewodniczący.