Komunikat ARiMR

Oświadczenie takie może złożyć jedynie rolnik, który spełnia następujące warunki:
1. We wniosku o przyznanie płatności na rok 2017 deklarował powierzchnię gruntów ornych mniejszą niż 10 ha i ubiegał się wyłącznie o:
1)jednolitą płatność obszarową, płatność za zazielenienie, płatność dodatkową, płatność związaną do powierzchni uprawy chmielu, płatność do owiec, płatność do kóz, płatność niezwiązaną do tytoniu,
2) płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (płatność ONW) (PROW 2014-2020),
3) wypłatę pomocy na zalesianie (PROW 2007-2013),
4) premię pielęgnacyjną i premię zalesieniową (PROW 2014-2020);
2. Potwierdzi brak zmian w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w 2017 roku i chce ubiegać się w 2018 roku o te same płatności co w roku ubiegłym.
Oświadczenia złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.