Zawiadomienie o konsultacjach społecznych

Zgodnie z postanowieniami § 1 Uchwały Nr 205/1176/2018 Zarządu Powiatu Stalowowolskiego z dnia 19 kwietnia 2018 roku informuję o wszczęciu procedury konsultacji projektu „Strategii Rozwoju Powiatu Stalowowolskiego na lata 2017 – 2023”

Konsultacje prowadzone będą w dniach od 30 kwietnia 2018 r. do 13 maja 2018 r.

Celem konsultacji jest uzyskanie opinii i wniosków dotyczących Projektu.
Konsultacje przeprowadzone będą na obszarze powiatu stalowowolskiego. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są osoby zamieszkałe na obszarze powiatu stalowowolskiego.
Formularze uwag, które są anonimowe, i które wpłyną po godz.15.30 dnia 13 maja 2018 r. nie będą brane pod uwagę.
Informacja o przeprowadzeniu konsultacji społecznych oraz ich wynikach podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli, stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli www.stalowowoslki.pl oraz Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli.
Uwagi i opinie odnośnie projektu uchwały należy składać pisemnie na formularzu konsultacyjnym w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli przy ul. Podleśnej 15 lub elektronicznie na adres e-mail: powiat@stalowowolski.pl.
Druk formularza konsultacyjnego można pobrać w Wydziale Promocji, Kultury, Zdrowia i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli (pokój nr 114 – I piętro), ze strony internetowej Powiatu i z BIP Powiatu.

Formularz konsultacyjny

Dokument Strategii