30-lecie Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych

W stalowowolskim Spółdzielczym Domu Kultury, gdzie miała miejsce jubileuszowa impreza, nie mogło oczywiście zabraknąć ani byłych i obecnych pracowników Ośrodka, ani jego pacjentów i ich rodziców. Zjawili się też przedstawiciele licznych instytucji współpracujących z Ośrodkiem, a także samorządowcy, w tym starosta stalowowolski Janusz Zarzeczny oraz wicestarosta Mariusz Sołtys. – Chylę przed wami nisko czoło. Wspaniale wykonujecie swoją pracę i jestem przekonany, że w dużej mierze dlatego, że kochacie te dzieci, którym pomagacie. Zasługujecie na najwyższe uznanie, a wasza placówka jest po prostu wzorcowa – chwalił załogę i kierownictwo Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych starosta Zarzeczny.

Ośrodek powstał w 1988 roku z inicjatywy rodziców zrzeszonych w Kole Pomocy Dzieciom o Niepełnej Sprawności Ruchowej. Pierwszą siedzibą Ośrodka był stalowowolski Dom Dziecka przy ul Podleśnej. Do 2000 roku placówka działała w strukturach Powiatowego Szpitala Specjalistycznego, jednak ze względu na problemy finansowe i realne zagrożenie likwidacji, w 2000 roku działalność ośrodka przejęło Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej SZANSA, założone przez pracowników ośrodka.

Dziś zapewnia on kompleksową pomoc dzieciom zagrożonym niepełnosprawnością i niepełnosprawnym, dzieci są tu diagnozowane i prowadzona jest dla nich szeroka terapia, m.in.: logopedyczna, zaburzeń integracji sensorycznej, pedagogiczna, itd. – Niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, jak trudne jest wychowywanie dziecka z niepełnosprawnościami. Nie jest to praca na chwilę, na godzinę, czy na jeden dzień. To konieczność bycia dyspozycyjnym przez całą dobę, cały rok, a nawet przez całe życie. Największą grupę naszych podopiecznych stanowią niemowlęta i małe dzieci. Zajmujemy się nimi najczęściej przez kilka miesięcy i wiele z nich następnie dołącza do grona zdrowych rówieśników. Ale nie zawsze tak jest. Czasami terapia trwa nawet wiele lat, a dzieci i tak nie osiągają pełnej samodzielności. Rodzice dzieci z niepełnosprawnością zasługują na pełny szacunek. Naszą rolą – terapeutów i wszystkich pracowników ośrodka, jest wspierać tych rodziców w ich zmaganiach, a ich dzieciom udzielać wszechstronnego wsparcia w dążeniu do niezależności i samodzielności na miarę ich indywidualnych potrzeb i możliwości – mówiła podczas uroczystości Maria Kasprowicz, kierowniczka NZOZ Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Stalowej Woli.