Powiat przebuduje most w Jastkowicach

Będzie to kolejny obiekt mostowy, w który Powiat Stalowowolski zainwestował w tej kadencji. Przypomnijmy, że w ubiegłym roku zakończyła się przebudowa mostu na Sanie w miejscowości Radomyśl. Koszt tego zadania wyniósł ponad 3,2 mln zł.

Inwestycja w Jastkowicach ma według kosztorysu wartość 1,65 mln zł. – Znaczenie tego mostu jest bardzo duże, ponieważ znajduje się w ciągu jednej z naszych najbardziej ruchliwych dróg powiatowych – 1019R Zarzecze – Rzeczyca Długa. Każdego dnia przejeżdża tędy wiele pojazdów, a obiekt jest niestety wyeksploatowany i znajduje się w złym stanie technicznym. Dlatego z dużą radością informuję, że uzyskaliśmy na tę inwestycję dofinansowanie ze środków rezerwy subwencji ogólnej, dzięki czemu jeszcze w tym roku most zostanie przebudowany. Nasz upór zaowocował kolejną inwestycją w gminie Pysznica – mówi wicestarosta stalowowolski Mariusz Sołtys.

Wniosek złożony przez Powiat Stalowowolski do Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa uzyskał dofinansowanie w kwocie 937 tys. zł. Trwają już przygotowania do ogłoszenia przetargu na wykonawcę inwestycji, tak aby została zrealizowana jeszcze w tym roku. Zakres prac będzie duży, obejmie modernizację wielu elementów obiektu, w tym: nawierzchni jezdni i chodników, systemu odwodnienia, płyty pomostu, dylatacji, balustrad, barier, przyczółków i podpór. – Z punktu widzenia bezpieczeństwa ogromne znaczenie będzie miało to, że na moście powstanie coś, czego do tej pory bardzo brakuje, czyli osobny ciąg pieszo-rowerowy – podkreśla starosta Zarzeczny.

Przebudowa mostu na rzece Bukowa znakomicie uzupełnia się z inną – obecnie realizowaną przez Powiat Stalowowolski inwestycją, czyli przebudową drogi powiatowej 1019R Zarzecze-Pysznica-Rzeczyca Długa na odcinku od skrzyżowania z droga powiatową 1024R Stalowa Wola – Pysznica w miejscowości Pysznica, do skrzyżowania z drogą powiatową 1020R Brandwica-Jastkowice w miejscowości Jastkowice. Przebudowywany odcinek drogi ma długość 3,7 km. W ramach inwestycji jezdnia zyska nową nawierzchnię oraz zostanie poszerzona do szerokości 6 metrów. Dodatkowo, na odcinku 1 km zostanie wykonany chodnik z kostki brukowej o szerokości 2,5 m. Zadanie obejmie też przebudowę 6 skrzyżowań z drogami publicznymi, wykonanie 2 zatok autobusowych z peronami dla pieszych oraz 5 peronów dla pieszych.

Inwestycja ta, jest realizowana przez Powiat Stalowowolski w ramach w programu wieloletniego pod nazwą Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Koszt zadania to 3,7 mln zł, z czego połowę, czyli 1,85 mln zł stanowi dofinansowanie z budżetu państwa. W inwestycji wspólnie z Powiatem Stalowowolskim partycypuje również gmina Pysznica, która przeznaczyła na ten cel kwotę 929 tys. zł. – Przebudowę tego odcinka drogi planujemy zakończyć w połowie października 2018 roku. Ale tak naprawdę będzie to dopiero I etap tego, co chcemy na tej drodze zrobić.

Kolejny etap – planowany przez nas na rok 2019 ma objąć przebudowę drogi 1019R w centrum Pysznicy, wtedy też powstanie na jej skrzyżowaniu z drogą 1024R (Stalowa Wola – Pysznica) rondo. To bardzo ważne, ponieważ jesteśmy przekonani, że to rozwiązanie nie tylko usprawni ruch samochodowy na tym skrzyżowaniu, ale przyczyni się dodatkowo do wzrostu poziomu bezpieczeństwa. A w dalszych planach jest przebudowa tej drogi od Pysznicy w kierunku granicy z powiatem niżańskim – zapowiada starosta stalowowolski Janusz Zarzeczny.