Zapraszamy dzieci na Mini Wyścig Kolarski „Solidarności”

Organizowanie dla dzieci Mini Wyścigu Kolarskiego „Solidarności” w tych miastach, które znajdują się na trasie Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego „Solidarności” i Olimpijczyków, stało się już w zasadzie tradycją. Jednym z tych miast jest w tym roku Stalowa Wola, gdzie peleton zawita w dniu 5 lipca.
W związku z tym, organizatorzy zapraszają wszystkie dzieci zainteresowane uczestnictwem w Mini Wyścigu Kolarskim „Solidarności” do udziału. Warunkiem jest wiek do 12 lat życia, a także wyrażenie zgody rodziców lub opiekunów prawnych na udział dziecka, potwierdzone podpisem na formularzu zgłoszeniowym oraz okazaniem dokumentu tożsamości przez rodziców lub opiekunów w dniu zapisów. Każdy z małych zawodników musi oczywiście pojawić się na starcie z własnym rowerem oraz kaskiem.
Wyścigi zostaną rozegrane w następujących kategoriach wiekowych:
1) kategoria A (do 5 lat)
2) kategoria B (6 – 8 lat)
3) kategoria C (9 – 10 lat)
4) kategoria D (11 – 12 lat)
5) kategoria E (11 – 12 lat – posiadający licencję żaka)

Zawody zostaną rozegrane wg następującego programu:
– 12.45 – 14.00 – zapisy i przyjmowanie zgłoszeń zawodników w Namiocie Mini Wyścig „Solidarności” (przy Alejach Jana Pawła II)
– 14.15 – start pierwszej grupy wiekowej, kolejne grupy startują według kolejności kategorii.
– 15.45 – rozpoczęcie ceremonii dekoracji
Każdy z uczestników otrzyma dyplom potwierdzający uczestnictwo w imprezie. Trójka najlepszych w każdej kategorii dziewcząt i chłopców otrzyma nagrody rzeczowe. Fundatorem nagród w Mini Wyścigu Kolarskim „Solidarności” w Stalowej Woli jest Powiat Stalowowolski.