Umowa na przebudowę mostu podpisana

 Zakres prac będzie duży, obejmie modernizację wielu elementów obiektu, w tym: nawierzchni jezdni i chodników, systemu odwodnienia, płyty pomostu, dylatacji, balustrad, barier, przyczółków i podpór. – Dla mieszkańców duże znaczenie będzie miał również fakt, że w ramach przebudowy mostu, pojawi się na nim osobny ciąg pieszo-rowerowy. To bardzo poprawi bezpieczeństwo użytkowników tej drogi. A natężenie ruchu jest tutaj rzeczywiście duże – mówi starosta stalowowolski Janusz Zarzeczny.

Inwestycja realizowana przez Powiat Stalowowolski będzie kosztowała 1,6 mln zł, z czego 937 tys. zł stanowi dofinansowanie pochodzące ze środków rezerwy subwencji ogólnej. Wykonawcą zadania będzie stalowowolska firma Stalmost Sp. z o.o. Umowę w dniu 5 lipca 2018 roku podpisali starosta Janusz Zarzeczny, wicestarosta Mariusz Sołtys oraz prezes firmy Stalmost – Andrzej Zachwieja. Roboty budowlane na moście rozpoczną się w sierpniu i potrwają do listopada.

Przebudowa mostu na rzece Bukowa znakomicie uzupełnia się z inną – obecnie realizowaną przez Powiat Stalowowolski inwestycją, czyli przebudową drogi powiatowej 1019R Zarzecze-Pysznica-Rzeczyca Długa na odcinku od skrzyżowania z droga powiatową 1024R Stalowa Wola – Pysznica w miejscowości Pysznica, do skrzyżowania z drogą powiatową 1020R Brandwica-Jastkowice w miejscowości Jastkowice. Przebudowywany odcinek drogi ma długość 3,7 km. W ramach inwestycji jezdnia zyska nową nawierzchnię oraz zostanie poszerzona do szerokości 6 metrów. Dodatkowo, na odcinku 1 km zostanie wykonany chodnik z kostki brukowej o szerokości 2,5 m. Zadanie obejmie też przebudowę 6 skrzyżowań z drogami publicznymi, wykonanie 2 zatok autobusowych z peronami dla pieszych oraz 5 peronów dla pieszych.

Inwestycja ta, jest realizowana przez Powiat Stalowowolski w ramach w programu wieloletniego pod nazwą Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Koszt zadania to 3,7 mln zł, z czego połowę, czyli 1,85 mln zł stanowi dofinansowanie z budżetu państwa. W inwestycji wspólnie z Powiatem Stalowowolskim partycypuje również Gmina Pysznica, która przeznaczyła na ten cel kwotę 929 tys. zł.