Ostatnia sesja Rady Powiatu Stalowowolskiego

 Ryszard Andres, Przewodniczący Rady Powiatu, podziękował wszystkim za wspólną pracę, przedstawił także prezentację podsumowującą pracę samorządu powiatowego.
– W związku z mijającą kadencją naszego samorządu powiatowego, serdecznie dziękuję wszystkim radnym za dotychczasową dobrą, rzetelną i konstruktywną pracę w Radzie Powiatu Stalowowolskiego. Dziękuję wiceprzewodniczącym: Tadeuszowi Samołykowi i Markowi Ujdzie, za pomoc w kierowaniu pracą Rady Powiatu, przewodniczącym stałych komisji za sprawne kierowanie pracami komisji i organizowanie posiedzeń. Dziękuję wszystkim radnym – mówił podczas ostatniej sesji Ryszard Andres.
Przewodniczący podziękował również staroście stalowowolskiemu Januszowi Zarzecznemu, wicestaroście Mariuszowi Sołtysowi i pozostałym członkom Zarządu Powiatu – Andrzejowi Gargasiowi, Alfredowi Rzegockiemu i Markowi Tyzie, za dobrą współpracę przy realizacji zadań spoczywających na samorządzie. Skarbnikowi Elżbiecie Kulpie, sekretarz Helenie Krasoń oraz naczelnikom, kierownikom komórek organizacyjnych, pracownikom obsługi oraz wszystkim pracownikom zatrudnionym w Starostwie Powiatowym za dobrą realizację nałożonych na nich obowiązków. Ponadto kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu, służbom, inspekcjom i straży za współpracę z Radą Powiatu i solidne przedstawianie informacji z ich działalności.
Słowa podziękowania trafiły również do przedstawicieli lokalnych mediów, które rzetelnie i obiektywnie przekazywały relacje z posiedzeń Rady Powiatu oraz informowali społeczność lokalną o pracach organów samorządu powiatowego.
– Życzę Państwu, a także mieszkańcom spokoju i poczucia bezpieczeństwa w naszej Małej Ojczyźnie jaką jest Powiat Stalowowolski – powiedział na zakończenie Ryszard Andres.

Marek Ujda, wiceprzewodniczący Rady Powiatu, w imieniu klubu radnych Forum Mieszkańców Powiatu podziękował przewodniczącemu za brawurowe, skuteczne, szanujące czas i bardzo realistyczne podejście do trudnego zadania, jakim jest prowadzenie sesji, staroście Januszowi Zarzecznemu za życzliwość i to wszytko, co sobą prezentował, także w kategorii kontaktów międzyludzkich.
– Dziękuję również jako pracownik szpitala i lekarz kierujący Odziałem Kardiologicznym II oraz Odziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego w Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli za niezwykłe zrozumienie, wyczucie, wręcz ofiarność, jaką Powiat wykazywał w stosunku do szpitala – mówił radny Marek Ujda. Zaznaczył również, że radni pracowali wyjątkowo zgodnie. – Pomimo oczywistych różnic politycznych i światopoglądowych skupiliśmy się na tym, co jest ważne z bardzo dobrym efektem, na który z dumą teraz możemy spojrzeć – powiedział Marek Ujda.

Starosta Janusz Zarzeczny podziękował radnym i Zarządowi Powiatu, a także wszystkim pracownikom starostwa, na których, jak podkreślił – zawsze mógł liczyć.