Szkolenie dla Społecznej Straży Rybackiej

W czwartkowym szkoleniu uczestniczyli członkowie Społecznej Straży Rybackiej z terenu Powiatu Stalowowolskiego, przedstawiciele Państwowej Straży Rybackiej, przedstawiciele Okręgu PZW w Tarnobrzegu, jak również Prezesi Kół Wędkarskich działających na terenie Powiatu Stalowowolskiego.

SSR Powiatu Stalowowolskiego powołana do życia Uchwałą Rady Powiatu w 2000 r. funkcjonuje na podstawie ustawy o rybactwie śródlądowym z dnia 18 kwietnia 1985 r. Na terenie Powiatu Stalowowolskiego funkcjonuje 6 Grup Terenowych Społecznej Straży Rybackiej działających przy lokalnych Kołach PZW. Poza Stalową Wolą (3 grupy) w Zaleszanach, Zaklikowie oraz miejscowości Lipa w łącznej liczbie 62 strażników. Podstawową rolą SSR jest prewencja. Bieżące informowanie o miejscach i zdarzeniach, na których dokonywane są akty łamania prawa pozwala zapobiegać wykroczeniom i przestępstwom na naszych łowiskach.

Aby realizować wyznaczone w regulaminie cele funkcjonuje system szkoleń przeznaczony dla strażników dobrany odpowiednio do ich kwalifikacji. Takie też szkolenie przeprowadzono w budynku Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli. Szkolenie prowadził Komendant PSR Posterunku Tarnobrzeg Robert Piechota. W spotkaniu uczestniczył także V-ce Prezes do spraw ochrony wód Okręgu PZW w Tarnobrzegu Pan Ireneusz Strojewski.

W ramach realizacji zadania SSR Powiatu Stalowowolskiego została doposażona w 10 kompletów specjalistycznego umundurowania dla wyróżniających się strażników w ramach ich społecznej służby na rzecz ochrony bioróżnorodności. Mundury wręczył Wicestarosta Stalowowolski Mariusz Sołtys, który zadeklarował przy tym chęć dalszej współpracy i wsparcie.
Umundurowanie będzie ważnym wizualnym atrybutem dla strażników podczas pracy w terenie.

{gallery}rybacykarwan{/gallery}