Janusz Zarzeczny

Urodził się 02 kwietnia 1957 roku w Osinkach (woj. lubelskie). Wieloletni dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 11, a następnie Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Stalowej Woli. Założyciel Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego. Radny Rady Powiatu Stalowowolskiego w kadencjach: 2006-2010, 2010-2014, 2014-2018 oraz kadencji 2018 – 2023. Wicestarosta Stalowowolski w latach 2007-2010. W latach 2006-2010 przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi. Od lipca 2011 roku do listopada 2014 roku Prezes Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego w Stalowej Woli.