Marek Ujda

 WICEPRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU STALOWOWOLKSIEGO

Członek Komisji Ochrony Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej oraz Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.